Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Eğitim Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
KDM5101 Erişkin Kök Hücre Biyolojisi 4 0 5
KDM5103 Temel Hücre Kültürü ve Aseptik Teknikleri 1 3 5
KDM5105 İleri Hücre Biyolojisi 4 0 5
KDM5107 Doku Mühendisliğinde Yapı İskeleleri 4 0 5
KDM5111 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı I 1 0 1
KDM5113 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I 4 0 4
  Seçmeli Ders 5
  Toplam 18 3 30
Seçmeli Dersler
KMD5121 Klinik Kök Hücre Uygulamaları – I 3 0 5
KMD5123 Moleküler Biyolojik Teknikler -I 2 2 5
KMD5125 Biyobozunur ve Biyouyumlu Polimerler 3 0 5
KMD5127 Basic Hematology, Immunology and
Bone Marrow Transplantation
3 0 5
KMD5129 3D Tissue Engineering I 2 1 5
KMD5131 İleri Mikroskopi Teknikleri  2 1 5
KDM5133 Temel Polimer Kimyası 4 0 5
KDM5135 Biyoistatistik 1 1 2
Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
KDM5102 Pluripotent Kök Hücreler 3 1 5
KDM5106 Doku Mühendisliği ve Uygulamaları 3 1 5
KDM5110 Seminer 0 2 2
KDM5142 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3
KDM5112 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı II 1 0 1
KDM5114 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II 2 2 4
  Seçmeli Ders 5
  Seçmeli Ders 5
  Toplam 12 6 30
Seçmeli Dersler
KMD5112 Biyomedikal Malzemeler 3 1 5
KMD5114 3 Boyutlu Doku Mühendisliği 2 2 5
KMD5116 Klinik Kök Hücre Uygulamaları – II 3 0 5
KMD5118 Moleküler Biyolojik Teknikler – II 2 2 5
KMD5140 Araştırma Planlama ve Uygulama 3 0 5
Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
KDM6111 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı III 2 2 4
KDM6113 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi III 4 2 6
KDM6101 Tez Projesi I 2 18 20
  Toplam 8 22 30
Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
KDM6112 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı IV 2 2 4
KDM6114 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi IV 4 2 6
KDM6102 Tez Projesi II 2 18 20
Toplam 8 22 30