Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Özel Öğrenci

Özel Öğrenci kabulü;
 

  1. Özel öğrenciler; bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bu program kapsamında bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen ve bu nedenle ilgili kurulun onayı ile programın ders planında yer alan kimi derslere dışarıdan katılma izni verilen öğrencilerdir.
  2. Özel öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.
  3. Özel öğrencilere Üniversitenin diploması verilmez. Bu öğrenciler statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.
  4. Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü programındaki derslerin yüzde 50’sini aşamaz.
  5. Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirerek yüksek lisans öğrencisi statüsünü kazanabilir. Bu durumda özel öğrenci olarak başardıkları derslerin kredileri geçerli sayılır ve bu dersler öğrencinin transkriptine işlenir.