Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Başvuru Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

 1. Lisans diplomasına sahip olmak

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
 2. ALES puanı 55 puandan az olmamak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak,
 4. Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak,
 5. Mülâkatta başarılı olmak.
 6. Olumlu referans sahibi olmak (En az 2 referans mektubu),

Doktora Başvuru Koşulları

 1. Tezli yüksek lisans diploması ile başvurmak ve ALES’ten 60 veya üstü almış olmak
 2. Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten 60 veya üstü almaları.
 3. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmaması. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir (2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
 4. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 60 veya üstü puana
 5. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak,
 6. Mülâkatta başarılı olmak.
 7. Olumlu referans sahibi olmak (En az 2 referans mektubu),

Başvuru için gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.