Enstitümüz
Hakkında

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmakta ve bu taleplere cevap verebilecek, yeniliklere açık, bilimsel bilgi birikimine sahip ve güncel literatürü takip edebilen sağlık profesyonellerinin yetişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Lisansüstü eğitim ile sağlık bilimleri alanında sağlık hizmetlerine yönelik bilgi ve becerilerin artırılarak, hızla değişen ve artan bu ihtiyaçlara cevap verilmesi gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü programlarında kazanılan bilgi ve beceriler ile bireyler, mesleki felsefe, bilimsel yaklaşım, bilimsel araştırma, kanıta dayalı uygulamaları kullanabilmekte ve lider sağlık profesyoneli rolünü üstlenebilmektedirler. Mezuniyet sonrası programlar ile bireylere mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve edinilen teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek hedeflenmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdürü'nün Mesajı

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, çeşitli bilim dallarında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora eğitimleri yaptırmak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda, güçlü ve deneyimli akademik kadromuz tarafından uygulanan lisansüstü programlarımız, öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma fırsatı sunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programlarla, mesleki alanda modern bilimsel yöntemlerle mesleki becerilerini geliştiren, etkin ve sürdürebilir biçimde uygulayan, kaliteli bilimsel araştırma protokollerini günlük pratiğe aktarabilme yetisi ve becerisine sahip, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak, yaratıcı öğrenciler yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz iş yaşamlarına devam ederken yüksek lisans ve doktora programlarımız sayesinde iş hayatlarındaki başarılarını yükseltmektedirler. Vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz stratejimiz, üslendiğimiz sorumluluklarımız ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye gönüllü, geleceğin bilim insanları olmayı hedefleyenleri enstitümüze İstinye Üniversitesi ailesine katılmaya davet ediyoruz.

Çalışmalarımızda emeği geçen ve özveriyle katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Abdullah OLGUN
Müdür

ENSTİTÜDEN HABERLER

TÜM HABERLER