Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Kimya (Doktora)

Programın Amacı

Medisinal Kimya’nın temel amacı ilaç olabilecek yeni bileşikleri tasarlamak ve ortaya çıkartmaktır. Bu işlemler kimya, biyoloji, biyokimya, farmakoloji, matematik, tıp bilimleri, bilgisayar destekli hesaplama gibi geniş yelpazeli disiplinleri içeren disiplinler arası takım çalışmasını gerektirir.

Yeni ilacın tasarımı veya ortaya çıkartılması sadece ortaya çıkartma veya tasarım işlemlerini içermez, ayrıca ilacın sentezi, yapısının aydınlatılması, uygulama yolunun tanımlanması, testlerin geliştirilmesi ve vücutta nasıl davranacağına dair prosedürlerin kurgulanması, ve güvenlik değerlendirilmesini gerektirir. İlaç keşfi ayrıca hastalık durumunun kimyasal ve biyolojik tabiyatının araştırılmasını gerektirir. Bu kapsamda, ilacın ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, eczacılık alanında mesleki ve klinik bilimlerde bağımsız ve ekip olarak çalışabilen yenilikçi uzman bilim insanlarının yetiştirilmesi öncelikli hedeflerimizdir.

Yeni bir ilaç geliştirmek zaman alıcı ve disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Bütünleşik doktora programında disiplinler arası çalışabilen yurt içi ve yurt dışından eczacılık fakültesi mezunları veya başvuru koşullarında belirtilen 4-yıllık fakülte mezunları, fakültemizdeki yüksek teknoloji AR-GE laboratuvarlarımızda doktora çalışmalarını sürdüreceklerdir.

İlaç olmaya aday doğal/sentetik ürün geliştirilmesi sürecinde Farmasötik Kimya Bütünleşik Doktora programına katılan Eczacılık diplomasına sahip ve başvuru koşullarında tanımlanmış 4-yıllık ilgili fakültelerden mezun adayların Bilgisayar Destekli İlaç Keşfi, Farmasötik Kimya, Moleküler Farmakoloji, Toksikoloji, Farmakokinetik, Hedefli İlaç Salım Sistemleri Kimyası, Biyoinformatik ve Kişiye Özel İlaç Geliştirme, Organik Kimya, Biyoorganik kimya, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Aletli Analiz ve Spektroskopik Metotlar programlarından zorunlu/seçmeli ders almaları sağlanacaktır.

Bütünleşik doktora programındaki öğretim üyelerimiz Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi gibi Türkiye’de alanında yayınları bakımından üst sıralarda yer alan üniversitelerin Farmasötik Kimya programlarında çalışmış, kurucu dekanlık ve yurt dışı eğitim gibi iş tecrübeleri bulunan disiplinler arası çalışabilen, tecrübeli akademisyenlerden oluşmaktadır. Farmasötik Kimya Anabilimdalındaki akademik kadromuzun anti-aging, anticancer, antibiyotik, santral sinir sistemi ve diğer hastalıklarda etkili bileşiklerin keşfi üzerine toplamda 200’ün üzerinde yayını bulunmaktadır.

Bütünleşik doktora programımıza kayıtlı olan öğrencilerimiz kendi talepleri ile program ile ilişiklerini kesmek isterler ise, yeterli krediyi sağladıkları taktirde tezli ya da tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Bütünleşik doktora programından mezun olup bilim doktoru ünvanı alan bilim insanları eczacılık fakülteleri farmasötik kimya anabilimdalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam edebileckleri gibi ayrıca ilaç firmalarında uzman veya bilim doktoru ünvanları ile üst düzey pozisyonlara kadar terfi edebilecek imkanlara sahip olacaklardır.