Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Programın Amacı

Lisans yeterliliklerine dayalı cerrahi hemşireliği ile ilgili bilgilerini ulusal ve evrensel güncel kaynaklardan yararlanarak, uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilen, uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinlerden edindiği bilgiyi analiz edebilen araştırmacı, eğitimci, uygulayıcı ve lider bilim insanı hemşireler yetiştirmektir.