Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Öğretim Üyeleri

 • Prof. Dr. Engin Ulukaya
 • Dr. Öğr. Üyesi Selvi Durmuş Erim
 • Dr. Öğr. Üyesi Filiz Sağlam
 • Prof. Dr. Yusuf Sarıoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Filiz Sağlam
 • Prof. Dr. Engin Ulukaya
 • Prof. Dr. Sacit Karamürsel
 • Prof. Dr. Erdal Karaöz
 • Prof. Dr. Aydın Özbek
 • Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Bozkurt
 • Doç. Dr. Veysel Sabri Hançer
 • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tuna Erdoğan
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurten Özen
 • Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan Elbaşı
 • Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
 • Prof. Dr. İlhan Tomanbay
 • Prof. Dr. Kadir Okhan Akın 
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk
 • Prof. Dr. Tanju Ceyhan
 • Dr. Öğr. Üyesi Mine Işık Arıgün
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kendir
 • Dr. Öğr. Üyesi Mekin Doğa Halaçoğlu 
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kendir
 • Dr. Öğr. Üyesi Cenk A. Andaç
 • Prof. Dr. Neriman Akyolcu
 • Prof. Dr. Ali Özdek
 • Doç. Dr. Yasemin Çırak
 • Dr. Öğr. Üyesi Gül Dikeç
 • Dr. Öğr. Üyesi Sennur Kula Şahin
 • Dr. Öğr. Üyesi Melek Dudu Sabuncuoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Görgülü