Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetim Kurulu

Enstitü Müdürü – Prof. Dr. Abdullah OLGUN

Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Huri BULUT
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YEŞİLYURT

Enstitü Sekreteri - İbrahim AVCI

Üyeler
Dr.Öğr.Üyesi Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI
Dr.Öğr.Üyesi Hakan DARICI
Dr.Öğr.Üyesi Tülay KAVLAK