Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Misyon-Vizyon

Vizyon
Sağlık Bilimleri alanında en iyi eğitim ve araştırma imkanlarını sağlayarak, bu alanda bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak, sorun çözümüne odaklı ve toplum sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan uluslararası standartlara sahip araştırmalara ev sahipliği yapmak, gerekli konularda hizmet vermek ve bu çalışmaları devam ettirebilecek vizyonlu bireyler yetiştirmektir.

Misyon
Misyonumuz, bir taraftan öğrencilerimize alanlarında nitelikli eğitimler verirken, diğer yandan sağlık alanında araştırmalar yapacak bilim insanları yetiştirerek ülkemizin bilimsel gelişmelere katkısını arttırmak ve başlıca insan hastalıklarıyla ilgili translasyonel çalışmalar gerçekleştirmektir.