Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Programlar ve Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Öğrenci Kontenjan Sayıları, Başvuru Tarihleri, Mülakat Tarihleri,
Yüksek Lisans İngilizce Sınav Tarihi, Özel Başvuru Koşulları, Kontenjan ve Program Ücreti


Program Adı Başvuru Tarihleri Yüksek Lisans İngilizce
(eğer gerekiyorsa)
Mülakat tarihi Genel ve Özel Başvuru Koşulları
Kanser Biyolojisi
ve Farmakolojisi
(Tezli/Türkçe)
Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 1. Moleküler biyoloji, biyomühendislik, genel biyoloji, genetik, eczacı, diş hekimi veya ilgili alandan ilgili alandan lisans diplomasına sahip olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
Tıbbi Biyoloji
ve Genetik

(Tezli/Türkçe)
Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 1. Moleküler biyoloji, biyomühendislik, genel biyoloji, genetik, eczacı, diş hekimi veya ilgili alandan ilgili alandan lisans diplomasına sahip olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli/Türkçe)
Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diploması sahibi olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
 4. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği

(Tezli/Türkçe)
Yüksek Lisans

 

05.10.2021 tarihine kadar

 

 

 

 

 

 1. Ebelik ya da Hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
 4. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği

(Tezsiz/Türkçe)
Yüksek Lisans

05.10.2021 tarihine kadar

 

 

 

 

 1. Ebelik ya da Hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak
 2. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği

(Türkçe)
Doktora

05.10.2021 tarihine kadar

 

 

 

 

 

 1. Ebelik ya da Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 60 puan almış olmak
 3. Yabancı dil sınavından (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları, ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavları) en az 60 puan almış olmak
 4. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
Sinirbilim
(Tezli/Türkçe)
Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 1. Tıp Fakültesi, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Veteriner Hekimlik, Psikoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Dilbilim, Odyoloji, Elektrik/Elektronik Mühendisliği ve Biyoinformatik bölümlerinden lisans diploması almış olmak. 
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Yüksek Lisans
(Tezli/Türkçe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ebelik ya da Hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
 4. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
(Tezsiz/Türkçe)
Yüksek Lisans

 

05.10.2021 tarihine kadar

 

 

 

 

 

 1. Ebelik ya da Hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak
 2. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
Kök Hücre
ve Doku
Mühendisliği

Yüksek Lisans
(Tezli/Türkçe)

 

 

 

 

 

 

 1. Tıp Fakültesi, Tıp Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veteriner Hekimlik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden lisans diploması almış olmak. 
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)

Dil ve Konuşma
Terapisi

Yüksek Lisans
(Tezli/Türkçe)

 

 

 

 

 

 

 1. Dil ve Konuşma Terapisi lisans diplomasına sahip olmak
 2. ALES sayısal puan türünden en az 60 puan almış olmak 
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
 4. Yapılacak Bilim Sınavı Uygulamasından Başarılı sayılmak
 5. Muadil alanlardan mezun kişilerin başvurusunda, Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programından ders almış olması beklenir.
Beslenme ve Diyetetik
Yüksek Lisans
(Tezli/Türkçe)

 

   
 1. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. 
 2. ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak. 
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak. 
 4. Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak. 
 5. Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.
 6. Olumlu referans sahibi olmak. 
Beslenme ve Diyetetik
Yüksek Lisans
(Tezsiz/Türkçe)

 

   
 1. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. 
 2. ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak. 
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak. 
 4. Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak. 
 5. Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak. 
 6. Olumlu referans sahibi olmak. 

Kök Hücre
ve Doku
Mühendisliği

(Türkçe) 
Doktora

05.10.2021 tarihine kadar

   
 1. Yaşam Bilimleri ile ilgili en az dört yıl eğitim veren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve ilgili diğer Fen/Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinde yer alan Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendislik, Nanotıp/Nanoteknoloji, vb. gibi yaşam bilimleri bölümlerden mezun olunması gerekmektedir. Yüksek lisanslarını yukarıda belirtilen dallarından birinde alan adaylar, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Doktora Programı’na başvurabilirler. YÖK kurallarına göre, doğrudan doktora programına başlayabilen bölümlerin mezunları (örneğin Tıp Fakültesi) bu doktora programına da doğrudan alınabilecektir. 
 2. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fakültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az
  olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
  Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
   
 3. ALES puanı başvurduğu programın sayısal puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak. (60)
 4. YDS, YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak. (60) 
 5. Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.
 6. Olumlu referans sahibi olmak.
 7. Adaylardan iki adet tavsiye mektubu ve geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini, bilime ve bilimsel gelişmelere bakış açılarını yansıtan bir amaç mektubu istenmektedir.
Moleküler Onkoloji
(Türkçe) 
Doktora

05.10.2021 tarihine kadar

   
 1. Tıp veya Eczacılık veya Veteriner lisans mezunları, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji,   Biyomühendislik, Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi Programı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
   
 2.  Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fakültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az
  olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
  Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
   
 3. Adaylardan programa neden başvurduğunu gösteren bir niyet mektubu istenir.
 4. En az biri, mezun olduğu programın hocalarından birinden olmak üzere 2 adet TÜRKÇE referans mektubu (2'den fazla referans mektubu istenmemektedir)
 5. ALES puanı başvurduğu programın sayısal puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak. (60)
 6. YDS, YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak. (60)
 7. Lisans not ortalaması en az 3,00 ya da yüksek lisans not ortalaması en az 3,50 durumunu sağlamış olmak
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Türkçe) 
Doktora

05.10.2021 tarihine kadar

Bilim Sınavı için 07.10.2021 Perşembe Saat: 20.00 (Online) 08.10.2021 Cuma Saat: 13.00 15.00 (Online)
 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve alt anabilim dallarında/programlarında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) sayısal puan türünde en az 60, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya YDS’ye eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ulusal yada uluslararası yabancı dil sınavlarından an az 60 puana sahip olmak gerekmektedir.
Spor Fizyoterapisi (Tezli/Türkçe)
Yüksek Lisans

05.10.2021 tarihine kadar

07.10.2021 Perşembe Saat: 21.00 (Online)

 

Bilim Sınavı için 07.10.2021 Perşembe Saat: 20.00 (Online)

08.10.2021 Cuma Saat: 15.00 17.00 (Online)
 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak 
 2. ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
 3. Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak (55)
Başvuru için gerekli belgelere ulaşmak için tıklayınız.