Health Sciences Institute

Yatay Geçiş

Yatay geçişle öğrenci kabulü;  

  1. Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir Enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, Enstitüye kabul edilebilmeleri için; öğrencinin ilk girdiği Enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.
  2. Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır. Bu geçişler için başvurular sadece ders alma aşamasında yapılabilir.
  3. Yatay ve diğer geçiş öğrencilerinin eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları dersler konusundaki muafiyet değerlendirmeleri ilgili anabilim/program başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.