Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Projeler

İsim Proje Tipi Aşama Proje Başlığı Projedeki Görevi
Prof. Dr. Engin ULUKAYA TÜBİTAK 1001 Devam Ediyor Fosfin Ligantları İçeren Yeni Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA/Protein Bağlanma, Moleküler Doking ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması Araştırmacı
Prof. Dr. Engin ULUKAYA TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde Mesobuthus gibbosus akrep peptidlerinin kolorektal kanser türlerinin tedavisinde uygulama araştırmaları Araştırmacı
Prof. Dr. Engin ULUKAYA TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde PD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesi Araştırmacı
Prof. Dr. Engin ULUKAYA TÜBİTAK 1001 Değerlendirme Sürecinde Seramidaz İnibitörü Olan Seranib-2 Bileşiğinin Antikanser Etkilerinin ve Etki Mekanizmasının Akciğer Kanserinde In vitro ve In Vivo Araştırılması Araştırmacı
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU TÜBİTAK 1002 Değerlendirme Sürecinde Mesleklerarası Simülasyon Egitiminin Jinekolojik Onkolojide Palyatif Bakım Yeterliliklerinin Kazandırılmasına Etkisi Proje yürütücüsü
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde Tip-1 diyabette yeni biyobelirteçlerin kullanımı ve hasta takibinde multidisipliner ekip yaklaşımı Yürütücü
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU TÜBİTAK 1229 Değerlendirme Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik İletişim, Tutum ve Farkındalık Geliştirilmesi Yürütücü
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL BAP Devam Ediyor Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu bulunan çocuklarda neurofeedback ve TES uygulamaları Yürütücü
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL BAP Devam Ediyor Sağlıklı bireylerde görsel çalışma belleğinin performansını artırtmaya yönelik TES uygulamaları Yürütücü
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL TÜBİTAK 2554 & ABD NIH Değerlendirme Sürecinde Beyin tümörü hastalarında pre- veya peroperatif dönemde HFO kaydının ve rezeksiyonun buna göre şekillendirilmesinin ameliyat sonrası dönemde epilepsinin sağaltımına ve tümör rezeksiyonuna etkisi Araştırmacı
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL TÜBİTAK 2554 & ABD NIH Değerlendirme Sürecinde İntrakraniyel Operasyonlarda Monitorizasyon ve Haritalama Araştırmacı
Prof. Dr. Serpil SALMAN TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde Tip 1 Diyabet Tanısı Konulmuş Bireylerin Birinci Derece Yakınlarında Eksozom Tabanlı "Tip 1 Diyabet Erken Tanı Kiti" Geliştirilmesi Yürütücü
Prof. Dr. Uzay GÖRMÜŞ TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde İnsanda Langerhans Adacık Oto-transplantasyonu ve Diyabet/Obezite İlişkili Yeni Biyobelirteçlerin Validasyonu (İstanbul Üniversitesi ile ortak çalışma) Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Ayça BAL ÖZTÜRK TÜBİTAK 3001 Değerlendirme Sürecinde Hedeflendirilmiş kanser tedavisine yönelik amfifilik dallanmış polimerik nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesi Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Ezgi TUNA ERDOĞAN TÜBİTAK 3001 Değerlendirme Sürecinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile Epileptik Nöbet Birlikteliği Olan Çocuklarda Transkraniyel Elektriksel Uyarım Uygulamasının Klinik Etkisi Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAM BAP Devam Ediyor İnsan bağırsak mikrobiyotasının yaşa bağlı değişiminin karşılaştırmalı metagenomik analizi Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAM BAP Değerlendirme Sürecinde İnsan bağırsak mikrobiyotasının hastalıklara göre metagenomik analizi Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAM BAP Devam Ediyor Evde mayalanan yoğurtların mikrobiyolojik analizi: Türkiye haritası Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Hakan DARICI TÜBİTAK 3501 Değerlendirme Sürecinde Somatik Hücrelerin Kimyasal Uyaranlar Kullanılarak Pluripotent Kök Hücrelere Programlanması Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Hakan DARICI TÜBİTAK 3001 Değerlendirme Sürecinde Yeni Bir Elektrospinnig Yöntemi ve Bu Yöntemle Elde Edilen Ürünlerin Kök Hücrelerin Farklılaşmasına Etkisi (Başvuru Aşamasında) Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Selvi DURMUŞ ERİM TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde PD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesi Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Selvi DURMUŞ ERİM TÜBİTAK 3501 Değerlendirme Sürecinde Somatik Hücrelerin Kimyasal Uyaranlar Kullanılarak Pluripotent Kök Hücrelere Programlanması Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Selvi DURMUŞ ERİM TÜBİTAK 1001 Değerlendirme Sürecinde Seramidaz İnibitörü Olan Seranib-2 Bileşiğinin Antikanser Etkilerinin ve Etki Mekanizmasının Akciğer Kanserinde In vitro ve In Vivo Araştırılması Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Süreyya BOZKURT BAP Devam Ediyor KML etiyolojisinde ve ilaç direncinde etkili olan genlerin analizi Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Süreyya BOZKURT TÜBİTAK 1003 Değerlendirme Sürecinde PD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesi Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Süreyya BOZKURT TÜBİTAK 3501 Değerlendirme Sürecinde Somatik Hücrelerin Kimyasal Uyaranlar Kullanılarak Pluripotent Kök Hücrelere Programlanması Araştırmacı