Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Projeler
İsim Proje Tipi Aşama Proje Başlığı Projedeki Görevi
Prof. Dr. Engin ULUKAYATÜBİTAK 1001Devam EdiyorFosfin Ligantları İçeren Yeni Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA/Protein Bağlanma, Moleküler Doking ve Antikanser Özelliklerinin AraştırılmasıAraştırmacı
Prof. Dr. Engin ULUKAYATÜBİTAK 1003Değerlendirme SürecindeMesobuthus gibbosus akrep peptidlerinin kolorektal kanser türlerinin tedavisinde uygulama araştırmalarıAraştırmacı
Prof. Dr. Engin ULUKAYATÜBİTAK 1003Değerlendirme SürecindePD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesiAraştırmacı
Prof. Dr. Engin ULUKAYATÜBİTAK 1001Değerlendirme SürecindeSeramidaz İnibitörü Olan Seranib-2 Bileşiğinin Antikanser Etkilerinin ve Etki Mekanizmasının Akciğer Kanserinde In vitro ve In Vivo AraştırılmasıAraştırmacı
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUTÜBİTAK 1002Değerlendirme SürecindeMesleklerarası Simülasyon Egitiminin Jinekolojik Onkolojide Palyatif Bakım Yeterliliklerinin Kazandırılmasına EtkisiProje yürütücüsü
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUTÜBİTAK 1003Değerlendirme SürecindeTip-1 diyabette yeni biyobelirteçlerin kullanımı ve hasta takibinde multidisipliner ekip yaklaşımıYürütücü
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUTÜBİTAK 1229Değerlendirme SürecindeÜniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik İletişim, Tutum ve Farkındalık GeliştirilmesiYürütücü
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSELBAPDevam EdiyorDikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu bulunan çocuklarda neurofeedback ve TES uygulamalarıYürütücü
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSELBAPDevam EdiyorSağlıklı bireylerde görsel çalışma belleğinin performansını artırtmaya yönelik TES uygulamalarıYürütücü
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSELTÜBİTAK 2554 & ABD NIHDeğerlendirme SürecindeBeyin tümörü hastalarında pre- veya peroperatif dönemde HFO kaydının ve rezeksiyonun buna göre şekillendirilmesinin ameliyat sonrası dönemde epilepsinin sağaltımına ve tümör rezeksiyonuna etkisiAraştırmacı
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSELTÜBİTAK 2554 & ABD NIHDeğerlendirme Sürecindeİntrakraniyel Operasyonlarda Monitorizasyon ve HaritalamaAraştırmacı
Prof. Dr. Serpil SALMANTÜBİTAK 1003Değerlendirme SürecindeTip 1 Diyabet Tanısı Konulmuş Bireylerin Birinci Derece Yakınlarında Eksozom Tabanlı "Tip 1 Diyabet Erken Tanı Kiti" Geliştirilmesi Yürütücü
Prof. Dr. Uzay GÖRMÜŞTÜBİTAK 1003Değerlendirme Sürecindeİnsanda Langerhans Adacık Oto-transplantasyonu ve Diyabet/Obezite İlişkili Yeni Biyobelirteçlerin Validasyonu (İstanbul Üniversitesi ile ortak çalışma)Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Ayça BAL ÖZTÜRKTÜBİTAK 3001Değerlendirme SürecindeHedeflendirilmiş kanser tedavisine yönelik amfifilik dallanmış polimerik nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesiYürütücü
Yrd. Doç. Dr. Ezgi TUNA ERDOĞANTÜBİTAK 3001Değerlendirme SürecindeOtizm Spektrum Bozukluğu ile Epileptik Nöbet Birlikteliği Olan Çocuklarda Transkraniyel Elektriksel Uyarım Uygulamasının Klinik EtkisiYürütücü
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAMBAPDevam Ediyorİnsan bağırsak mikrobiyotasının yaşa bağlı değişiminin karşılaştırmalı metagenomik analiziAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAMBAPDeğerlendirme Sürecindeİnsan bağırsak mikrobiyotasının hastalıklara göre metagenomik analiziAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAMBAPDevam EdiyorEvde mayalanan yoğurtların mikrobiyolojik analizi: Türkiye haritasıAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Hakan DARICITÜBİTAK 3501Değerlendirme SürecindeSomatik Hücrelerin Kimyasal Uyaranlar Kullanılarak Pluripotent Kök Hücrelere ProgramlanmasıYürütücü
Yrd. Doç. Dr. Hakan DARICITÜBİTAK 3001Değerlendirme SürecindeYeni Bir Elektrospinnig Yöntemi ve Bu Yöntemle Elde Edilen Ürünlerin Kök Hücrelerin Farklılaşmasına Etkisi (Başvuru Aşamasında)Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Selvi DURMUŞ ERİMTÜBİTAK 1003Değerlendirme SürecindePD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesiYürütücü
Yrd. Doç. Dr. Selvi DURMUŞ ERİMTÜBİTAK 3501Değerlendirme SürecindeSomatik Hücrelerin Kimyasal Uyaranlar Kullanılarak Pluripotent Kök Hücrelere ProgramlanmasıAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Selvi DURMUŞ ERİMTÜBİTAK 1001Değerlendirme SürecindeSeramidaz İnibitörü Olan Seranib-2 Bileşiğinin Antikanser Etkilerinin ve Etki Mekanizmasının Akciğer Kanserinde In vitro ve In Vivo AraştırılmasıAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Süreyya BOZKURTBAPDevam EdiyorKML etiyolojisinde ve ilaç direncinde etkili olan genlerin analiziAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Süreyya BOZKURTTÜBİTAK 1003Değerlendirme SürecindePD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesiAraştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Süreyya BOZKURTTÜBİTAK 3501Değerlendirme SürecindeSomatik Hücrelerin Kimyasal Uyaranlar Kullanılarak Pluripotent Kök Hücrelere ProgramlanmasıAraştırmacı
Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 69 11
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark