Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hizmetlerimiz

İSÜKÖK AR-GE HİZMETLERİ


Temel Kök Hücre Araştırmaları

 • Mezenkimal Kök Hücreler
 • İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreler
 • Hücrelerin yeniden programlanması
 • Kök hücrelerin farklılaştırması
 • Exosome araştırmaları
 • Hücre sinyal mekanizmaları
 • Sinyal yolaklarının kontrolü
 • Kök hücrelerde genetik modifikasyon


Doku Mühendisliği Araştırmaları

 • 3B Yazıcılar ile scaffold üretimi
 • 3B Biyoyazıcılar ile canlı doku basımı
 • Tıbbi model tasarım ve baskıları
 • Scaffold üzerine hücre ekimi
 • Elektrospinning
 • Biyomekanik uygulamaları
 • Yerli Bioink üretimi
 • Yerli 3D Bioprinter üretimi (2018)
 • Beyin-biyomekanik cihaz bağlantısı (2018)


İSÜKÖK – Liv Hospital - LivMedCell İşbirliği

 • GMP laboratuvarı
 • Exosome uygulamaları
 • PRP / Stromal vasküler fraksiyon
 • Biyo-uyumluluk testleri
 • Klinik kök hücre uygulamaları
  • Kas ve sinir hastalıkları
  • Yanıklar
  • Kronik yaralar
  • Kıkırdak dejenerasyonları
  • Plastik cerrahi uygulamaları

İSÜMKAM AR-GE ve RUTİN HİZMETLERİ


Kişiselleştirilmiş Onkoloji Çalışmaları

 • Onkogram (Tümör kemosensitivite testi): Hastaya özgü kanser ilacı seçimi
 • M30/M65 testi: Kemoterapinin etkinliğini erkenden tahmin
 • MassArray: Hastaya özgü mutasyon tespiti ve ilaç seçimi (doku ve plazma)
 • Dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC): Tedavi başarısının ve hasta survisinin tahmini
 • Dolaşımdaki tümör DNAsı (cfDNA): Tedaviye yanıt ve izlem
 • Farmakogenomik: Tedavi etkinliği ve yan etki tahmini


Kanser Ar-Ge Çalışmaları

 • In vitro ve in vivo preklinik çalışmalar (2D ve 3D hücre kültürü, tümör organoidleri, in vivo tümör modelleri çalışmaları)
 • Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan (örn; immün sistem-kanser etkileşimleri) özgün ilaç geliştirme çalışmaları
 • Kanser organoid modelleri ile anti-kanser tedavilerde etkinlik, direnç mekanizması ve toksisite değerlendirme çalışmaları
 • Kanser farmakolojisi: Anti kanser tedavilerde ilaç taşıyıcı proteinler (ABC, OATP, OCT) ve CYP metabolizma enzim sistemlerinin etkisine yönelik çalışmalar
 • Kanser kök hücre çalışmaları
 • Kanser ilacı geliştirme çalışmaları
 • Hücre ölümü ve kanser ilişkisi çalışmaları
 • Tümör biyolojisi çalışmaları (epigenetik ve tümör mikroçevresi)
 • EMT, metastaz biyolojisi, kanser hücre metabolizması çalışmaları

NÖROLOJİK BİLİMLER AR-GE HİZMETLERİ

 • VEP-ERG
 • IONM (İntraoperatif nöromonitorizasyon)
 • NFB (EEG Feedback-Neurofeedback)
 • tDCS (Transkranyal doğru akım uyarımı)