Health Sciences Institute

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Programın Amacı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans müfredatında kalıtım tipleri, mutasyon tarama yöntemleri, mikroorganizma genetiği, genom ve moleküler yapısı, moleküler teknikler ve uygulama alanları, doku ve hücre kültürü, epigenetik, hastalıkların moleküler temelleri, moleküler immünoloji gibi alan dersleri verilmektedir. Program hedefi Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanındaki güncel metodolojinin Tıp alanına uyarlanması ve uygulanması için donanımlı bilim uzmanları yetiştirmektir.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik lisansüstü programına, Üniversitemizdeki araştırma merkezlerimizin yanı sıra, yılda yaklaşık 50.000 genetik test çalışıp raporlayan T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ‘İSÜ Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’ tüm gelişmiş alt yapı ve personeli ile destek olmaktadır.

Akademik kadromuz 1 Tıbbi Biyoloji Profesörü, 1 Tıbbi Genetik Profesörü, 1 Tıbbi Genetik uzmanı Dr. Öğr. Üyesi, 1 Kanser Sitogenetiği uzmanı Dr. Öğr. Üyesi, 1 Moleküler Tıp uzmanı Dr. Öğr. Üyesi, 1 Kanser Genetiği uzmanı Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Biyoistatistik uzmanı Dr. Öğr. Üyesinden oluşmaktadır.